"Verfügbare Sensoren"
Batterie Console 4,44 V        min. Empfang   74 % um 15:50
    Bezeichnung Sensor Installiert Empfangsgüte Ampel
      Innentemperatur
1

11.06.2013

97,82% = green

      Aussentemperatur
2

11.06.2013

97,82% = green

      Bodentemperatur -20cm
3

01.08.2015

97,82% = green

      Innenluftfeuchte- Büro
17

11.06.2013

97,82% = green

      Aussenluftfeuchte
18

11.06.2013

97,82% = green

      Luftdruck
33

11.06.2013

97,82% = green

      Niederschlagsmesser
34

11.06.2013

97,82% = green

      Windmesser
35

11.06.2013

97,82% = green

      Sonnenschein
37

07.03.2014

97,82% = green

      Evapotranspiration
40

07.03.2014

97,82% = green

      Solar
42

07.03.2014

97,82% = green

      Integrierte Sensor Einheit (ISS)
46

23.03.2014

98,12 % = green