"Verfügbare Sensoren"
Batterie Console 4,78 V        min. Empfang   84 % um 03:50
    Bezeichnung Sensor Installiert Empfangsgüte Ampel
      Innentemperatur
1

11.06.2013

99,56% = green

      Aussentemperatur
2

11.06.2013

99,56% = green

      Bodentemperatur -20cm
3

01.08.2015

99,56% = green

      Innenluftfeuchte- Büro
17

11.06.2013

99,56% = green

      Aussenluftfeuchte
18

11.06.2013

99,56% = green

      Luftdruck
33

11.06.2013

99,56% = green

      Niederschlagsmesser
34

11.06.2013

99,56% = green

      Windmesser
35

11.06.2013

99,56% = green

      Sonnenschein
37

07.03.2014

99,56% = green

      Evapotranspiration
40

07.03.2014

99,56% = green

      Solar
42

07.03.2014

99,56% = green

      Integrierte Sensor Einheit (ISS)
46

23.03.2014

97,54 % = green

      Temperatur Palme 10cm
13

05.06.2021

97,54 % = green

      Temperatur Palme -40cm
14

05.06.2021

97,54 % = green

      Bodenfeuchte Palme -40cm
29

05.06.2021

97,54 % = green